Wild Wild Horses 2021 Prague

 

Wild Wild Horses_ komunitní výtvarný projekt
Autor projektu_ Vladimír Turner
Produkce_ Nela Beislová
Grafický design_ Richard Bakeš

Lokace_ Brandejsův statek, Suchdol, Praha 2021
Pořadatelé_ Galerie Hlavního Města Prahy v rámci programu Umění pro město a Neolokator

Podrobnosti o projektu WILD WILD HORSES na blogu projektu

Od září do listopadu 2021 se na Brandejsově statku Praze- Suchdol konal komunitní výtvarný projekt Wild Wild Horses, jehož autorem je umělec Vladimír Turner. Proběhlo zde několik výtvarných workshopů, přednášek a diskuzí s pozvanými hosty a (nejen)místními obyvateli. Na Brandejsově statku v současnosti ČZU chová koně a právě vztah člověka a koně v kulturních dějinách lidstva se stal středobodem sociální sochy, kterou celý site- specific projekt budoval. Snaha přinést na perferii více výtvarného umění, ale i obyvatele z centra Prahy se vzhledem k návštěvnosti a pozitivní odezvě snad podařila. Kromě kreseb, animací a hliněných modelů koní jsme závěrečný víkend skupinově vytvořili sochu koně z odpadu.

 

Shrnující text kurátorky Jitky Hlaváčové pro Suchdolské listy
Na jindy téměř opuštěném suchdolském Brandejsově statku bylo po několik víkendů od září do listopadu nezvykle živo. Proběhla tu větší část ze série šesti komunitních uměleckých událostí v režii umělce Vladimíra Turnera s podporou produkčního a kurátorského týmu Galerie hlavního města Prahy a spolupracovníků z Design for Landscape/Neolokátoru. Akce, která se odehrávala v rámci programu Umění pro město/Triangulum, měla za cíl přitáhnout pozornost a komunitní život zpět k dlouhodobě pustnoucímu areálu Brandejsova statku, a také sdílet, tvořit, poznávat a vzdělávat se.
V neděli 19. září proběhlo úvodní setkání, na kterém se všichni příchozí seznámili s tématem celého cyklu – s problematikou koní v různých uměleckých kontextech. Už zde bylo jasné, že nepůjde o žádnou oddychovou akci pro ukrácení dlouhé chvíle, ale o profesionálně organizované setkávání s odborníky v rámci workshopů, přednášek a debat. Program zahájila správkyně Brandejsova statku, pedagožka a hipoložka Lucie Starostová, která početným návštěvníkům přiblížila historii statku a různé aspekty života koní a péče o ně. O roli a významu koní v dějinách lidské kultury od Trojského koně po současné popkulturní fenomény hovořila historička umění Tereza Špinková. Program uzavřel hipolog a publicista Cyril Neumann přednáškou o hipologických sochách, o jejich skutečných předobrazech a o úloze koní v životě městských obyvatel před rozšířením automobilové a veřejné dopravy. Neděle 3. a 10. října byly věnované velkolepě připraveným i navštíveným workshopům kreslení a modelování koní (na připravenou drátěnou kostru) přímo na louce u koňských výběhů, s profesionálními umělkyněmi Marií Štindlovou a Erikou Velickou. O dva týdny později na ně navázal náročný workshop animace koní, tentokrát v komunitním centru Půda, z něhož vzešlo několik krátkých filmů vyrobených návštěvníky papírkovou nebo pískovou animací. Workshop vedla ilustrátorská a designérská dvojice Pavla Šnajdarová a Ondřej Mladý, která zde předvedla také celou škálu replik historických animačních přístrojů. Páté setkání (opět na Půdě) bylo věnováno prezentacím uměleckých filmů a hudebních klipů s tematikou koní, které představila kunsthistorička Tereza Špinková a hudební publicisté Miloš Hroch a Pavel Turek. V následující debatě s teoretičkou Critical Animal Studies Terezou Vandrovcovou se mluvilo o tom, čím se zabývají současné obory zkoumající práva zvířat a o etických otázkách využívání zvířat člověkem (velkochovy, výzkumy, vegetariánství, domácí mazlíčci, ochrana zvířat ve volné přírodě, zooterapie). Projekt byl zakončen první listopadový víkend opět na Brandejsově statku dvoudenní skupinovou tvorbou sochy koně v životní velikosti z plastového odpadu a montážní pěny. Tato socha, stejně jako výtvory z předchozích workshopů budou společně prezentovány na skupinové výstavě dokumentující celý projekt, pravděpodobně na jaře 2022. A na co budeme rozhodně ještě dlouho vzpomínat, bylo i neuvěřitelně bohaté a chutné občerstvení, sestávající z teplých i studených vegetariánských dobrot a nápojů. Skrze umění i jídlo jsme každopádně společně zjistili, že Brandejsův statek je skvělé místo pro setkávání všeho druhu, a tuhle zkušenost už rozhodně nehodláme nechat ležet ladem.


Více informací o projektu TriangulUM