White & Black Film 2014 Australia


„White– Black Film“
Experimental documentary movie (director, producer, dop, editor)
28min
English, české titulky
GOOD NIGHT WHITE PRIDE distribution
Australia — Czech Republic / 2014
Staring Alana Victoria Hunt
Thanks_Oliver Vodeb

 

ENGLISH

Alana Victoria Hunt is a curator in Aboriginal community art center. White employees work with Aboriginal artists who tell the history of the Aboriginal nation Giya through art. Their works are painted with natural paints extracted from the soil. Alana’s work as a curator goes beyond professional engagement. She tries to help others in all possible ways which makes her more of a social worker and a close friend of the local people. The complicated post-colonial situation in Australia forces her to question the client-based approach and the actual contribution of the white people to the Aboriginal community. The film is a poetic portrayal of a young woman who, eager to be an active citizen, is trying to come to terms with a complicated history of Australian continent. The film was created in a couple of days as an immediate reaction of a foreigner to the strange environment. In the film director tries to further develop their debates as he was looking for his own perspective on the exploitation, omnipresent racism, calculating art market and the post-colonial reality of Australia. White- black film is questioning the cliches of picturing distant cultures by experimental minimalistic film language. It balances between observative documentary and video- art essay.

 

ČESKY

Alana Victoria Hunt je kurátorkou v uměleckém centru uprostřed aboridžínské komunity. Bílí zaměstnanci zde pracují s aboridžínskými umělci, kteří skrze své obrazy vypráví historie svého národu Gija. Malují přírodními barvivy získanými z půdy. Estetika jejich obrazů se po kurátorském boomu v sedmdesátých letech stala atraktivní komoditou. Alany fungování v komunitě zdaleka přesahuje náplň její práce. Snaha pomáhat lidem všemi prostředky jí staví do role sociální pracovnice a blízké přítelkyně místních obyvatel. Složitá post- koloniální situace v Austrálii jí nutí tázat se, zda je klientelistický přístup a vůbec fungování bílých lidí uprostřed komunity pro aboridžince přínosný.

Film je poetickým portrétem mladé ženy, která se snaží vyrovnat se složitou historií jejího světadílu a být aktivní občankou. Film vznikl během několika dní, jakožto bezprosřední reakce cizince, režiséra, na nové prostředí. Filmovou manipulací intenzivních debat s jedinou protagonistkou filmu a experimentováním s minimalistickým filmovým jazykem hledá režisér svůj vlastní názor na problematiku oboustranného vykořisťování, všudypřítomného rasismu, vypočítavosti trhu s uměním, post- koloniální přítomnosti v Austrálii i na samotný problém zobrazování podobných témat. Film formálně balancuje mezi observativním dokumentárním filmem a video- artovou esejí.

 

 

 

Screen shot 2015-02-13 at 14.04.11