UFF 2009 Prague


Videodocumentary about one day long urban geocaching situationist— like game
14 min PAL video_ Prague / 2009

ENGLISH
19th May, 2009, Prague experienced a daylong street performance called UFF. We were monitoring signal of one of our mobile phones just as it is perpetually monitored by the Czech Police. Through use of the location data we left a trace in the streets of Prague which could be watched real time on the web or followed via maps shown on street posters and thus taking part in the happening during which 18 interventions to the city landscape were created. Through re–contextualization of objects and places we aimed to interact with our surrounding. There are two ways how to present this project: linear videodocumentary screening (14min) / interactive videoinstalation, where visitors can play short documentary of particular intervention show on an interactive map of Prague.

ČESKY
Dne 19.5.2009 proběhla v Praze celodenní pouliční performance s názvem UFF. Sledovali jsme signál jednoho z našich mobilních telefonů, stejně jako ho neustále monitoruje Policie ČR. Pomocí těchto lokačních údajů jsme v ulicích města zanechali svou stopu. Tu bylo možné v daný den v reálném čase sledovat na webu, nebo jít podle map rozlepených ve městě a tím se účastnit hry. Zasazením věcí do nového kontextu jsme chtěli dosáhnout interakce s městem. Projekt lze prezentovat několika způsoby. Buďto jako dokumentární film, fotografickou dokumentaci nebo interaktivní videoinstalaci(jako byl vystaven na Bienále mladého umění v Domě u Kamenného zvonu 2010)

 

Photo gallery on Flickr

→ more