Terra Nullius 2015 Prague

„Terra Nullius“
Documentary movie
26min, Czech with English subtitles

script_ Hynek Trojánek, Vladimír Turner
DoP_ Vladimír Turner
editing_ Jiří Procházka
direcor_ Vladimír Turner
production_ Czech Televison

English
Documentary film about an unusual urban landscape, about Rohanský ostrov, which is no longer an island, but is still called so by the inhabitants of Prague. It is a unique area that is a new urban wilderness in the middle of our capital city.

The film experiments with the genre of science-fiction film and shows what is happening on Rohan Island through a play with formal methods. It has become a vast brownfield just outside the centre of Prague, where nature and people create their own temporarily autonomous zones. Through a short description of the interesting history of this specific area, we get to the development future and see a positive present with local grassroots activities taking place and taking back the city.

 

Česky
Autorský dokumentární film o nevšední městské krajině, o Rohanském ostrově, který ostrovem již dlouho není, ale pořád mu tak obyvatelé Prahy říkají. Jde o unikátní plochu, která je novou městskou divočinou uprostřed našeho hlavního města.

Film experimentuje s žánrem vědecko-populárního filmu a skrze hru s formálními postupy ukazuje dění na Rohanském ostrově. Ten se stal rozsáhlým brownfieldem kousek od centra Prahy, kde si příroda a lidé vytváří své dočasně autonomní zóny. Přes krátký popis zajímavé historie této specifické oblasti se dostáváme k developerské budoucnosti a uvidíme pozitivní současnost s lokálními aktivitami zdola, které se zde odehrávají a berou si město zpět.

 

Terra Nullius screeny_small