Skates For Burma 2018 Yangoon


Skejty pro Barmu / Skates For Myanmar
12min_Czech and English

Director dop, editor
Czech On Board With Myanmar production
2017– 2018

English
Czech On Boards With Myanmar is a group of enthusiasts who transport skateboard equipment to Myanmar (Burma) on their own. This free-spirited sport is gaining popularity here after decades of military dictatorship, and to a large extent thanks to the naturally functioning solidarity network of do-it-yourself skaters, nomads and activists.

Česky
Czech On Boards In Myanmar je skupina nadšenců, kteří na vlastní pěst dopravují skateboardové vybavení do Myanmaru(Barmy). Tento svobodomyslný sport se zde po desetiletích vojenské diktatury probouzí k životu a to z velké míry díky přirozeně fungující solidární síti do- it- yourself skejťáků, nomádů a aktivistů.