Modern Times 2020

Concept, Director, Performance_ Vladimír Turner
Camera – Czech Republic_ Petr Racek
Camera – France_ Vladimir Turner
Asistant_ Mars Industries


Engish

Vladimír Turner’s  film Modern Times (based on Charlie Chaplin’s 1936 film of the same name) presents „hooverboard etudes“ and focuses on the alienation caused by technological progress. „Modern times have changed dramatically since Charlie Chaplin. Today, given his soulful reflection on the world, Chaplin would probably be dependent on Xanax,” says Turner.

According to Turner, in humanity’s effort to escape boredom and natural movement, it has achieved the ridiculous extension of human limbs via technological conveniences. The main character, a lone figure, strikes out onto the city streets and the wild landscape of the Atlantic coast. He gets into paradoxical situations drawn out to absurd proportions.  The performer-tourist discovers some mountains, but in reality he is a lazy consumer who rides on a Hooverboard.

Turner is a good example of an „urban“ adventurer and supporter of so-called microadventureism. Hashtag #microadventure has been expanded globally through social networks by the British adventurer Alastair Humphreys, who in 2011 exchanged long journeys for small expeditions near his residence. He summed up his urban experiences in the book Microadventures: Local Discoveries for Great Escapes, which quickly became a bestseller.

The strong interest in the phenomenon of „local“ experiences thus satisfies into the current social need for a sustainable way of life and offers an alternative to today’s adventurers, whose desire for experiences is redeemed by their bad conscience regarding their surroundings and the environment.

The film was made with the support of the MeetFactory Gallery and the La Fourmie Association

Text by curator Eva Riebová

Photos from the project on Flickr


Česky

Nový film Vladimíra Turnera Modern Times (podle stejnojmenného filmu Ch. Chaplina z r. 1936) představuje “hooverboardové etudy” a tematizuje odcizení způsobené technologickým pokrokem. “Moderní doba se od doby Charlieho Chaplina výrazně změnila. Chaplin by byl dnes se svým citlivým uvažováním nad světem pravděpodobně závislý na Xanaxu,” uvádí Turner.

Podle Turnera lidstvo došlo ve snaze utéct nudě a přirozenému pohybu k tomuto směšnému prodloužení lidských končetin technologickou vymožeností. Osamocená postava performera se protlouká městskými ulicemi i divokou krajinou pobřeží Atlantiku. Dostává se do paradoxních situací dotažených do absurdity: performer-turista objevuje hory, ale ve skutečnosti je líným konzumentem, který jede na hooveru.

Turner je dobrým příkladem “urban” dobrodruha a stoupence tzv. microadventurismu. Hashtag #microadventure pomocí sociálních sítí globálně rozšířil britský dobrodruh Alastair Humphreys, který v r. 2011 vyměnil daleké cesty za drobné výpravy v blízkosti svého bydliště. Své městské zážitky jako shrnul do knihy Microadventures: Local Discoveries for Great Escapes, z níž se rychle stal bestseller.

Silný zájem o fenomén ”lokálních” zážitků tak zapadá do současné společenské potřeby o udržitelný způsob života a nabízí alternativu dnešním dobrodruhům, jejichž touha po zážitcích je vykoupena černým svědomím vůči jejich okolí a životnímu prostředí.
(Kurátorská explikace Evy Riebové)

Film byl podpořen galerí Meetfactory a asociací La Fourmi– e

 

Modern Times Trailer