Guestlist 2020

GUESTLIST / trailer
Theater performance / 20 minutes long film

Concept & Production_ Vladimír Turner
Editing_ Kateřina Krutská Vrbová
Music_ Martina Vídenová
Technical support_ Mars Industries
First Camera_ Vladimír Turner
Second Camera_ Petr Racek
Graphic Design & Typography_ Přemysl Zajíček
Sound Design_ Václav David
Performers_ Adam Halaš, Lukáš Bláha, Patrik Vojtíšek, Petr Biel, Marek Strýček, Jan Papoušek, Martin Kyncl, Tomáš Nádr, Robin Kvapil

 

Stills from the movie

 

ENGLISH TEXT

White.
Male.
Rich.
To have a yacht, luxurious shoes, golden cufflinks.
More rich.
To have a heliport next to your platinum castle.

Don’t you fit into those boxes? Don’t you have golden yacht nor cufflinks made of diamonds? Don’t you own a truffle seeking pig names Connie?
Than most probably, you belong to the 99 percent of earth’s population.

Film of Vladimír Turner is presenting -straight forward and without unnecessary conceptual allegories- inner view to the social bubble of those who are running our society without being any part of it. Mixture of shots taken on unspecified VIP event and records from artist’s performative piece which he realized last year in Prague, is a though reflexion of bitter reality of our lives: No matter how many plastic straws we won’t use, it is not us, who sets the limits.

 

ČESKY
Bílý

Muž.
Bohatý.
Mít jachtu, luxusní polobotky a zlaté manžetové knoflíčky.
Ještě bohatší.
Mít heliport na zahradě svého platinového paláce.

Nezapadáte do těchto kategorií? Nemáte zlatou jachtu ani manžetové knoflíčky?
Nemáte vlastní prase na hledání lanýžů?
Pravděpodobně patříte k 99% populace.

Video Vladimíra Turnera přímočaře a bez konceptuálních hádanek prezentuje vhled
do světa těch, jež určují život společnosti ve které fungujeme, aniž by jí sami byli součástí. Směs záběrů posbíraných šmírováním v přístavech luxusních plavidel a umělcovy performance z právnické fakulty v Praze, otevřeně reflektuje hořkou pravdu našich životů:
Nehledě na to, kolik plastových brček oželíme, limity v tomhle světě neurčujeme my.

 

FULL MOVIE