To Serve And Protect 2022

 

 

To Serve And Protect

In the 1930s, students at the art school where I recently studied designed the architecture of concentration camps in Czech Republic. Nowadays, designers at the same school design firearms for the Czech Armaments Factory, which is one of the main players on the market and sells to anyone who pays, including dictators and totalitarian regimes. The design students are not usually ideologically accountable to anyone, they just „do their job“. The heroes in modern-day armouries who have a monopoly on violence from the state are also “just doing their job”. They guard the status quo of neoliberal capitalism, which is not an ideology but the only possible democratic model we know right? It is all about money, and money is apolitical. Within the borders of national states, the guardians of order will intervene whenever someone dislikes this state of affairs. It is unacceptable for the hierarchy of social classes to be violated and let the classwar erupt. Or If somebody were to demonstrate for the emancipation of racial minorities or for equal opportunities for women and men. Lately, problems have been piling up with the mobs demanding something called climate justice.

I’m not a product designer, but like any artist I’d like to break into the market. So I’ve decided to update this genius invention for beating the troublesome scum. I’m offering the patent for my new version of the tonfa to the law enforcement agency of the state that pays the most. Price is negotiable. I believe this little invention will please not only the policemen themselves and will make their work radically more efficient. State power means well for us. Therefore, we should take every tonfa punch from a knight protecting his lord as a kind gesture of goodness and be grateful for their wisdom and generosity.

 

Česky: Pomáhat a chránit

V třicátých letech 20. století, ještě před začátkem druhé světové války, navrhovali studenti umělecké školy, kde jsem nedávno také studoval, architektonická řešení koncentračních táborů. V současnosti designéři na té samé škole navrhují design střelných zbraní České zbrojovce, která je pak prodává komukoliv kdo platí, tedy i diktátorům a totalitním režimům. Studenti designu se většinou ideově nikomu nezodpovídají, prostě “jen dělají svojí práci”. Svojí práci dělají také hrdinové v novodobých brněních, kteří mají od státu monopol na násilí. Hlídají status quo neoliberálního kapitalismu, který není ideologií, ale jediným možným demokratickým modelem. Jde mu jen o peníze a ty jsou apolitické. Uvnitř hranic národních států zasáhnou hlídači pořádku kdykoliv, když se tento stav věci někomu znelíbí. Je nepřípustné, aby byla narušena hierarchie sociálních vrstev. Kdyby někdo demonstroval za emancipaci rasových menšin nebo za rovné podmínky pro ženy a muže. Poslední dobou se hromadí problémy s verbeží, která požaduje něco, čemu říká klimatická spravedlnost.

Nejsem sice produktový designér, ale jako každý umělec bych rád prorazil na trh. Tak jsem se rozhodl aktualizovat geniální vynález na mlácení nepřizpůsobivých živlů. Patent na mou novou verzi tonfy nabízím k odkupu pro policejní složky toho státu, který víc zaplatí. Cena je k diskuzi. Věřím, že tato drobná invence potěší samotné policisty a radikálně zafektivní jejich práci. Ti to s námi myslí dobře. Proto bychom měli každou ránu tonfou od od rytíře chránícího svého pána, brát jako jakési gesto dobroty a být vděčni za jejich moudrost a štědrost.

 

 

 


Ceci n’est pas une justice
Digital collage_ 2012/ Valencia
Made during my stay in Valencia. Inspired by police violence during 15 de Mayo protests and riots

 

 

 

 

Ceci n’est pas une politique
Culture jamming, collage
1,5m x 1m plastic banner_ Prague / 2013

Cut out from political advertisement of conservative righ–wing politician: earl Karel Schwarzenberg. This pipe became his logo that should convince us about his strong political roots in tradition and calm strength.

Photo of original political banner invading public space of Prague