General Business 2017 Myanmar

General Business

Object, ready- made
Mixed media, Mynamar– Czech Republic/ 2017

Thanks_ Monika Kolomazníková, Markéta Jáchimová

 

English
Myanmar (Burma), after decades of dictatorship, is finally opening up to freedom of speech, industry and tourism. In the second half of the twentieth century, Tatmadaw (a term for local armed forces) had been unleashing local conflicts, torturing and murdering political prisoners and destabilizing the country. Due to the high number of local conflicts and ethnic cleansing, generals and their close circles managed to hold absolute power through armed force. After the reforms that have been running slowly in the country for the past ten years, it is now certain that such style of absolutist governance is impossible. High-ranking officials from the armed forces thus strengthen their power through business. About 50% of the shares in the country are owned by members of the army. The Myanmar people are not being dominated by the army’s guns, but rather by the commercial monopolies of army corporations.

The bust is made from two products most commonly used by tourists in Myanmar: Myanmar beer cans and boxes of the most popular Red Ruby cigarettes. Both companies are owned by generals.

Česky
V Myanmaru(Barmě) se po desetiletích vlády generálské diktatury otevirají dveře svobodě slova, průmyslu a turismu. Tatmadaw(výraz pro místní ozbrojené složky) zde během druhé poloviny dvacátého století rozpoutával lokální konflikty, vraždil a týral politické vězně, destabilizoval celou zemi. Díky vysokému počtu lokálních konfliktů a etnickým čistkám se zde generálům a okruhům kolem nich dařilo držet absolutní moc skrze ozbrojenou sílu. Po reformách, které v zemi posledních deset let pomalu probíhají, je již jisté, že je dále tento styl absolutistické vlády nemožný. Vysoce postavení funkcionáři z řad ozbrojených složek tak svou moc upevňují skrze podnikání. Kolem 50% akcií v zemi vlastní členové armády. Myanmárský lid tak již není tolik ovládan ozbrojenou armádou, jako spíše obchodními monopoly armádních korporací.

Bysta je vyrobena z dvou produktů, které turisté v Myanmaru konzumují nejčastěji: plechovek piva Myanmar a krabiček nejrozšířenejších cigaret Red Ruby. Obě firmy jsou ve vlastnictví generálů.