Trsy Sympozium

04/09/2020

SYMPOSIUM TRSY
– krajina – technologie – umění –

18.9.-19.9 , kde Farmstudio (http://www.farmstudio.cz/)

Symposium TRSY s drobnou prolukou volně navazuje na stejnojmenný festival, který proběhl ve Lhotce u Berouna.

Způsob trávení tohoto léta je poněkud rozmarný a proto chceme přidat něco k jeho rozpustilosti, zadumanosti ale i zastavení a uchování.

Symposium TRSY má ve svém středu krajinu, anthropocentrický masiv reflexe a tvrdohlavosti, ke které se vztahujeme jako k prostředku, kterou vykořisťujeme, které skládáme obětiny v podobě bůžků z opotřebovaných drátů. Zajímají nás především umělecko-vědecké způsoby, skrze které je možné se ke krajině vztahovat, uchopovat ji, posouvat ji – ne však za hranice udržitelnosti – směrem k symbiotickému stavu, jehož středem bude anthropos uvědomující si, že krajina je jeho součástí nebo partnerem k dialogu.

Symposium bude prezentovat současné umělecko-vědecké přístupy ke krajině, veřejnému prostoru, udržitelnosti a s tím spjaté technologicko-technické přístupy – to formou přednášek, kulturně vědeckých procházek, performance a happeningů.