Objevování Jiného poznání

31/08/2022

Mezinárodní, mezioborové a experimentální sympozium organizované galerijní dramaturgií MeetFactory je součástí dlouhodobého výstavního projektu Jiné poznání. Ten se věnuje těm druhům poznání, jež jsou založené na emocích, bezprostředním prožitku, víře či imaginaci, a zpravidla se vymykají obecně uznávaným normám nebo pojmenování, klasifikaci či průkaznosti. Vyvádějí nás tak za hranice evropské racionality. Smyslem projektu Jiné poznání přitom není logiku či vědu diskvalifikovat, ale spíše poukazovat na širší rámec našeho bytí ve světě. Tradice Západního myšlení je spojená mj. s mocenskými strukturami postavenými na útlaku (kolonialismus, patriarchát) či extraktivismu (namířenému vůči přírodě i lidem), což přispívá k sociálním, ekonomickým a ekologickým problémům současnosti. Zabývat se alternativami vůči těmto systémům proto považujeme za jeden z úkolů umění a kultury.

Dvoudenní sympozium nazvané Objevování Jiného poznání se uskuteční během závěrečného víkendu výstavy Ať zaslechnu tvé stopy a propojí širokou škálu témat (viz rámcový harmonogram níže), kterým jsme se již věnovali v rámci jednotlivých výstav od roku 2020. Do programu symposia zapojujeme jak umělkyně a umělce, tak odbornice a odborníky z řady dalších disciplín. Jednotlivé tematické bloky budou obsahovat jak informativní a teoretické přednášky a prezentace, tak příspěvky cílící na různé smysly a umožňující aktivní participaci publika. Cílem sympozia je poznávat a získávat zkušenosti různými způsoby – při zapojení vlastního těla či emocí. Míra aktivní účasti je ale samozřejmě vždy zcela individuální.

Praktické informace:
Akce bude probíhat v češtině a angličtině se zajištěním simultánního překladu. Vstup na akci je zdarma a je možný i na jednotlivé tematické bloky. Doporučujeme však registraci předem. V průběhu konání akce bude zajištěno drobné občerstvení, v rámci sobotního programu bude k dispozici vegetariánský oběd formou bufetu za symbolický poplatek.

Realizační tým:
​Účinkující: Margrét M. Norðdahl, Aaron McPeake, Eva Koťátková & Hana Polanská, Felix Kiessling, Jaroslav Pavlíček, Vladimír Turner, Charlotte Jarvis, Jana King Kochánková, Lada Hubátová-Vacková, Marie Tučková, Luiza Prado de O. Martins, Jan Albert Šturma, Nadim Samman ad.
Koncepce symposia: Tereza Jindrová a Eva B. Riebová
Produkce symposia: Alena Brošková
Vizuální identita: Richard Wilde


Rámcový harmonogram (přesné časy a informace o jednotlivých příspěvcích zveřejníme v průběhu srpna):

Sobota 10. 9., 10:00 – 17:00
Úvod do projektu Jiné poznání s kurátorkami Terezou Jindrovou a Evou B. Riebovou
1. blok: Umělkyně a umělci se speciálními potřebami a schopnostmi na poli současného umění
2. blok: Umění a dobrodružství

Neděle 11. 9., 13:00 – 18:00 
1. blok: Tělesnost a reprodukce
2. blok: Ruční práce a pospolitost
3. blok: Moudrost z přírody

→ more