Místo, které by mohlo znamenat domov

19/08/2022

Záměrem výstavy je vytvořit dočasnou platformu pro diskusi o důležitém problému, který nabývá na síle zvláště po roce 2008, kdy vypukla tzv. finanční (hypoteční) krize, a v posledních letech sílí a zintenzivňuje se v důsledku koronavirové pandemie, energetické krize a války na Ukrajině. Nemožnost dovolit si střechu nad hlavou, nucené vystěhování, exekuce a gentrifikace se stávají každodenní realitou na mnoha místech naší planety. Odhaduje se, že v současné době si více než miliarda lidí nemůže dovolit důstojné bydlení, a tato situace se zhoršuje. Pokud přijmeme názor, že bydlení se stává komoditou a výhodným investičním nástrojem, musíme se zároveň smířit s tím, že je předmětem finančních spekulací a přestává sloužit své funkci – poskytovat lidem zázemí a bezpečí domova.
Bydlení je komplexní problém, jehož řešení – zvláště v současné době – vyžaduje stanovení politických, ekonomických a společenských priorit. Je výsledkem vyjednávání a střetů mezi různými zájmovými skupinami. Uvědomujeme si, že neexistuje jedno univerzálně platné řešení a že i přes konfliktní zájmy je v této situaci nutná široká spolupráce státních a městských institucí, stavebních investorů, majitelů domů a bytů, neziskového sektoru, odborníků/odbornic z různých disciplín – od sociologů, ekonomů, umělců a architektů po sociální pracovníky a aktivisty.
Výstava přibližuje problematiku bydlení ze tří perspektiv:
1. Z osobního pohledu současných umělců na různé aspekty bydlení, z nichž většina vytvořila svá nová umělecká díla speciálně pro tuto výstavu: Epos 207, Vladimír Turner, Ivan Vosecký, Eva Koťátková, Štěpán Řehoř.
2. Z globální perspektivy, která formou fotografií architektonických realizací přibližuje projekty hromadného sociálního bydlení chilského architekta Alejandra Araveny, který také za ně získal v roce 2016 prestižní Pritzkerovu cenu. Důležité je, že Aravena ve své architektuře neprosazuje pouze technické řešení, ale že dává přednost vyjednávání s komunitou lidí, kteří v nově postavených domech nacházejí své domovy, a zároveň jim dává možnost, aby si je dostavěli podle svých vlastních představ a možností.
3. Z české perspektivy, která postihuje některé aspekty a přístupy sociálního a dostupného bydlení v České republice a nabízí možnosti a návrhy na praktická řešení.
Součástí výstavy je i soubor reprodukcí historických fotografií z Muzea hl. města Prahy, které dokládají, jak lidé nižších sociálních vrstev bydleli a vyrovnávali se s ekonomickou krizí a bytovým nedostatkem ve 20. století, zvláště v jeho první polovině.
Cílem výstavního projektu je poskytnout dostatečně otevřený multiperspektivní prostor pro množství různorodých argumentací, přístupů a aktivit a umožnit jejich propojování v českém, evropském i globálním kontextu.

Aspekty sociálního a dostupného bydlení
Pořadatel výstavy: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Galerií NTK
Místo konání: Galerie Národní technické knihovny, Technická 2710/6, Praha 6
Vystavující umělci: Alejandro Aravena, EPOS 257, Eva Koťátková, Peter Menzel, Štěpán Řehoř, Vladimír Turner, Ivan Vosecký
Kurátor: Milan Kreuzzieger
Grafické řešení a vizuál výstavy: Milan Mikuláštík
Spolupráce: Milan Mikuláštík (Národní technická knihovna), Jana Viktorínová (Muzeum hl. města Prahy), Michal Kohout a David Tichý (ČVUT)
Poděkování: Hunt-Kastner Gallery
Výstava je otevřena od 24. srpna do 30. září 2022 denně od 10 do 17 hodin kromě pondělí. Mimořádné zavírací dny 6. 9. a 22. 9. 2022

 

→ more