Herakleitův princip / Sto let uhlí v českém umění

06/06/2023

Málokterá surovina zaujímá v umění natolik výrazné postavení jako právě uhlí. Coby materiál představuje od prehistorie jednak základní výtvarný prostředek, jednak v současnosti celospolečenské kontroverzní téma. Logicky nejvíce rezonuje v regionech s uhelnou minulostí a ekologickou stopou, k nimž se řadí také Ústecko. Uhlí je prokletí i každodenní chleba, pozoruhodný třpytivý nerost i zdevastovaná krajina. Uhlí je prostředí politické lobby i zavalená šachta. Produkuje bohatství, a zároveň vymazává obce z mapy.

Uhelný stín se nese celým stoletím naší historie. Skupinová výstava zahrnuje nezaujatý umělecký přístup i fascinaci matérií hořlavé fosilie. Objevuje „krásu“ i odvrácenou tvář těžební krajiny. Reflektuje socialistickou oslavu hornictví i kriticko-environmentální pohled dneška. Odehraje se ve městě, které náleží k regionu těžebního průmyslu, a přitom je dostatečně daleko od všech notoricky známých lokalit, aby mohlo podat objektivní svědectví o jedné zemi a jedné krajině v průběhu staletí. Široce koncipovaná výstava, rozprostřená do celého prostoru Galerie Roudnice, představí známá jména i zapomenuté práce české výtvarné scény. Velký akcent je kladen na současnou tvorbu. Pokryje mnoho výtvarných oborů od olejomalby a grafických technik po instalaci, performance a video.

Příklad zastoupených umělců: Daniel Balabán ▪ Vladimír Boudník ▪ Cyril Bouda ▪ Jiří Černický ▪ Martin Dušek ▪ František Gross ▪ Jolana Havelková ▪ Julie Hrnčířová ▪ Dalibor Chatrný ▪ Magdalena Jetelová ▪ Jiří John ▪ Ivan Kafka ▪ Pavel Karous ▪ Michal Kindernay ▪ Stanislav Kolíbal ▪ Bohumír Matal ▪ Pavel Mrkus ▪ Martin Netočný ▪ Jaroslav Paur ▪ Jiří Petrbok ▪ Rafani ▪ Michal Ranný ▪ Jan Steklík ▪ Pavel Sterec ▪ Josef Sudek ▪ Tomáš Svoboda ▪ Miloš Šejn ▪ Václav Špála ▪ Jakub Špaňhel ▪ Dagmar Šubrtová ▪ Vladimír Turner ▪ Květa a Jitka Válovy ▪ Robert Vlasák ▪ Martin Zet ▪ Jan Zrzavý ▪ a další

https://galerieroudnice.cz/vystavy/herakleituv-princip-sto-let-uhli-v-ceskem-vytvarnem-umeni

→ more