Festival Offcity Pardubice

04/06/2015

Offcity Pardubice

 

Ve dnech 19- 22. 6. 2015 budu tvořit na site- specific festivalu Offcity v Pardubicích. Tento rok v prostorách střelnice, bývalé vojenské plovárny a přilehlé městské džungle.

z Offcity webu
Každé město má místa, která stojí tak trochu stranou pozornosti. Nemusí být ani na periferii města jako spíš na periferii zájmu. To je případ bývalého vojenského prostoru Pod vinicí, jezu na Chrudimce a budovy bývalé důstojnické plovárny na levém břehu Chrudimky pod nemocnicí. Ačkoliv se o těchto místech moc neví, patří svým způsobem k nejmalebnějším ve městě. Divadlo 29 spolu s pardubickými neziskovkami Offcity a Terra Madoda vám po dobu dvou dnů nabídnou možnost do těchto prostor vstoupit a prožít zde několik nezvyklých a dobrodružných okamžiků v zeleni parku, na březích řeky, na pláži i na jezu, v sále důstojnické plovárny, u střelnice, v zimním vodáckém přístavišti, u ohniště i v porostech městské džungle bývalého vojenského prostoru.

Provazochodec jako by se vznášel nad řekou. Symbolicky propojuje oba říční břehy. Hlasy ptáků mísí se s hudbou a společně s tichým šepotem vody překrývají zvuky města. Umělecký kvas v nitru městské divočiny může začít! Příběhy a vzpomínky spjaté s řekou. Vzkazy v láhvi. A především vernisáž výstupů krátké rezidence několika mladých umělců, kteří přijali pozvání a výzvu projektu Offcity tvořit na hranici přírody, města a řeky. Kateřina Jirsová, Vladimír Turner, Kateřina Dobroslava Drahošová a Gerhard Feldbacher, Václav Peloušek. Citlivě, nerušme zvěř v jejím odpočinku!

→ more