Ambience pozdního kapitalismu / Punctum

15/05/2023

Punctum uvádí: Ambience pozdního kapitalismu / promítání videoartů Vladimíra Turnera. Tvorba Vladimíra Turnera je rozkročena od dokumentárního filmu přes videoart a performance až po site-specific intervence, instalace a objekty. Vše spojuje kritické pozorování současné lidské společnosti – městské, pozdně kapitalistické, pod dohledem institucí; tedy společnosti ve stavu permanentní krize, sahající na limity planety, jíž obývá. Promítání představí Turnera v jeho pozorovatelské videoartové poloze. Ať už jsou to skrytá pozorování lidského chování, nebo inscenované performativní akce, statická, nebo pomalu se pohybující kamera žádá po divácích zpomalení a trpělivost – něco na způsobu dronového výrazu v hudbě, jemuž se Punctum rádo a často věnuje. S Vladimírem se v Punctu občas vídáme v kontextech sociálního i ekologického aktivismu, proto k tomuto setkání žižkovského svépomocného kulturního stánku se žižkovským lokálpatriotem dříve nebo později muselo dojít. Přijďte se ponořit do ambientních obrazů, jež s dávkou ironického odstupu odhalují absurdity života v pozdním kapitalismu. Můžete se kromě jiných těšit třeba na videa Modern Times nebo Guestlist a bude toho ještě více.