Education

Education

Vladimír Turner (nar. 1986) je audiovizuální umělec a filmař. Vystudoval audiovizuální studia na pražské FAMU, poté studoval v ateliéru intermediální konfrontace na VŠUP. Absolvoval stáže a residenční pobyty v Buenos Aires, Valencii, Nijmegenu, Toulouse, Rotterdamu či třeba Brisbane. Ve své tvorbě osciluje mezi filmem, uměním ve veřejném prostoru a aktivismem. Tyto obory nevnímá odděleně, ale spojuje je v aktivní život. Jeho práce z celého světa jsou k vidění na ulicích, filmových plátnech i v galeriích. V roce 2017/2018 je vedoucím pedagogem hostujícího ateliéru v Centru Audiovisuálních Studií na FAMU.

Vladimír Turner (born 1986) is an audiovisual artist and filmmaker.He graduated from the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague (FAMU) in experimental audiovisual studies, then he studied at the Studio of Intermedia Confrontation at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague(AAAD). He has been to residencies in Buenos Aires, Valencia, Nijmegen, Toulouse, Rotterdam or Brisbane. In his works, he oscillates between film, art in public space and social and political activism.  He leads, as the guest, the studio at the FAMU(Film And TV School Academy Of Performing Arts In Prague) Centre for Audiovisual Studies in 2017/2018.


2005/2009
Bca degree at FAMU(Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague), Czech Republic
2008/2009 residency at Universidad de Cine, Buenos Aires, Argentina
2011 residency at Supermedia studio, AAAD Federico Diaz‚s studio, Czech Republic
2010/ 2013 Mga degree at Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Intermedia confrontation studio of Jiří David, VŠUP, Czech Republic
2011 Socially responsive communication workshop at Nijmegen, Memefest, The Netherlands
2012
residency at Universitat Polytecnica de Valencia(UPV), sculpture department, Spain
2012 Indebted to intervene workshop at Griffith University at Queensland College of Art, Memefest, Brisbane, Australia
2013 residency at Office de la créativité, Toulouse, France
2014 residency at Het Wilde Wetten, Rotterdam

2017/2018 He leads, as the guest, the studio at the FAMU(Film And TV School Academy Of Performing Arts In Prague) Centre for Audiovisual Studies in 2017/2018.