Behind The Fossil Curtain 2018

  BEHIND THE FOSSIL CURTAIN / ZA UHELNOU OPONOU Documentary movie_ 27 minutes Czech with English subtitles 2018 ENGLISH In the dismal post-apocalyptic landscape of the coal basin in the northern part of the Czech Republic, through an artistically conceived film, we learn about an environmental movement whose motto is „change the system, not the climate“. Why these ecological activists are being labeled extremists is, for the film director, one of the examples of how the state is creating the enemy, thereby strengthening its own power.   ČESKY V neutěšené postapokalyptické krajině uhelné pánve na severu České Republiky se skrze výtvarně pojatý film seznamujeme se současným environmentálním hnutím, jehož mottem je “změňme systém, ne klima”. Proč jsou tito ekologičtí aktivisté označováni za extremisty je pro režiséra jeden z příkladů toho, jak si stát buduje nepřítele, na základě čehož posiluje svou moc.   Screenings 25.5. Vienna 31.5. Brno 31.5. Berlin 4.6. Praha 4.6. Boskovice 9.6. Ostrava 9.6. Bratislava 13.6. Berlin 13.6. Praha 19.6. Ústí nad Labem 20.6 Erfurt 23.6. Trnava   Režie / Director Vladimír Turner Střih / Editing Jiří Procházka Hudba / Music composer Martina Vídenová Kamera / Director of photography Vladimír Turner Grafický design  / Graphic design Ondřej Vlk – Horylesy Zvuk / Sound recording Petr Odstrčil Vladimír Turner Mix zvuku / Soundmix Matouš Sýs Asistent / Assistant Jan Tranta Hynek Trojánek Barevné korekce / Color Grading Zora Wilhemová, studio Khapka Producent/ Production Česká Televize Frontiers Of Solitude Vladimír Turner Film vznikl za finanční podpory freeSam → more